přístupové a docházkové systémy

Přístupový systém a docházkový systém tvoří jednu z nejpodstatnějších oblastí ochrany a zabezpečení objektů rozmanitých typů, velikostí a určení. Poskytují dokonalý přehled o vstupu, výstupu a pohybu osob nebo vozidel v rámci monitorovaných prostor. Dlouholetá intenzivní, především praktická zkušenost s těmito systémy, nám umožňuje nabídnout všem zákazníkům erudované poradenství ve fázi projektování a vysoce odborný a profesionální přístup při instalaci, ať už se jedná o přístupový systém nebo docházkový systém.

Přístupový systém slouží k okamžité identifikaci osoby (vozidla), která prochází určeným vstupním (případně i výstupním) zařízením, ať již ve formě obyčejných dveří, turniketů, závor nebo vrat vybavených většinou elektromagnetickými zámky. Elektronická kontrola vstupu (EKV) tak klientovi poskytuje jistotu, že do konkrétních prostor pronikla pouze osoba s patřičným oprávněním. Zároveň přístupový systém zákazníkovi napomáhá v každém okamžiku v dokonalém přehledu o nastalé situaci, což mu umožňuje pružně reagovat a manipulovat s oprávněními pro vstup a výstup.

Komplexní přístupový systém nejčastěji využívá přístupových identifikačních karet, kontaktních, bezkontaktních čipů nebo biometrie (např. otisků prstů), a to na široké škále objektů: na vrátnicích, parkovištích, v hotelech, garážích v nákupních centrech, ale i bytech, kancelářích nebo rodinných domech. Speciální přístupový systém je navrhován i pro sledování pohybu, a s tím spojené zvýšení bezpečnosti, na školách nebo stavbách. Se všemi variantami máme dlouholeté zkušenosti a víme tedy, který přístupový systém zvolit, aby danému objektu nejvíce vyhovoval.

Každý přístupový systém sestavujeme z nejkvalitnějších produktů na trhu, se zřetelem na specifické požadavky zákazníka, například na velikost databáze, čtecí vzdálenost paměťového média, rozsah poskytovaných informací o příchozí (odcházející) osobě, možnost rozšíření nebo přemístění systému, vytváření statistik, odolnost vůči poškození atd. V každém případě naše společnost dbá na to, aby přístupový systém disponoval jednoduchým ovládáním, snadnou konfigurací, manipulací s přístupovými právy a byl flexibilní pro nejoptimálnější konstrukční řešení v rámci objektu. Přístupový systém se standardně skládá z vyhodnocovacího PC vybaveného odpovídajícím softwarem, řídícího terminálu, řídící jednotky, čtecího zařízení a identifikačního média.

Oblíbený docházkový systém

Široké spektrum zákazníků si oblíbilo i naší společností navrhovaný, instalovaný a servisovaný docházkový systém. Docházkový systém rozšiřuje možnosti klienta o evidenci docházky zaměstnanců. Docházkový systém mu poskytuje efektivní nástroj na výpočet mezd, příplatků, přesčasů, pohotovostních stavů, stravování apod., ale zejména monitorování příchodů a odchodů svých podřízených pracovníků, okamžité i zpětné zjištění jejich přítomnosti na pracovišti, popř. skutečnou odpracovanou dobu atd. Docházkový systém tak zároveň minimalizuje možnost ovlivnění evidence docházky ze strany lidského faktoru. Naše společnost je připravena nabídnout klientům docházkový systém šitý na míru od předních certifikovaných světových výrobců, tedy docházkový systém, který zaručuje osvědčenou kvalitu a spolehlivost.