elektronické zabezpečovací systémy EZS

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) patří v současné době mezi nejvyhledávanější produkty naší společnosti. Individuální přístup při projektování, rychlost realizace, bezchybný provoz a pečlivý servis, společně s patřičným důrazem na kvalitu instalovaných výrobků, učinili z námi nabízených služeb v oblasti zabezpečení majetku vyhledávaný produkt v rámci celé České republiky i v zahraničí.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) dnes tvoří nezbytnou součást ochrany objektů, bez ohledu na jejich velikost, členitost a další charakteristiky. Jeho podstatou je monitorování a prevence možného násilného vniknutí do budovy a nežádoucího pohybu v jejích prostorech, to vše ve snaze předejít způsobené škodě na majetku, jeho zcizení, poškození či úplnému zničení. Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) mají své jádro v zabezpečovací ústředně, která vyhodnocuje signály z ostatních částí systému a informuje o aktuálním bezpečnostním statusu objektu. Ústředna, popř. její externí tablo, poskytuje klientovi v každém okamžiku dokonalý přehled o stavu střežení jednotlivých částí objektu.

Již mnoho let napojujeme elektronické zabezpečovací systémy (EZS) prostřednictvím telefonního či GSM komunikátoru (popř. rádiově) na Pult centrální ochrany (PCO). Toto řešení zajišťuje rychlý a účinný zásah v případě narušení objektu. O něm dostává ústředna informace prostřednictvím jednotlivých koncových prvků systému. Standardem je použití několika prvků ochrany současně, využíváme například detektor pohybu (PIR), detektor tříštění skla, magnetické kontakty, prostorová čidla, infrazávory atd.

Pro elektronické zabezpečovací systémy (EZS) nejčastěji využíváme detektor pohybu (PIR), jehož výběr a montáž provádíme s ohledem na specifika dané stavby tak, aby detektor pohybu efektivně pokrýval co největší monitorovaný prostor, jeho umístění odpovídalo místním klimatickým podmínkám, ale zároveň minimalizovalo narušení estetického rázu objektu.

Další eventuální bezpečnostní riziko eliminují magnetické kontakty. Ty představují jednoduchou, ale účinnou ochranu objektů proti hrozbě násilného vniknutí skrze dveře či okna. Zabezpečení oken dále posilují detektory tříštění skla reagující v momentě jejich případné destrukce. Pro dosažení nejvyšší míry bezpečnosti nabízíme zákazníkům i montáž otřesových detektorů určených k monitorování jakýkoliv otřesů na plochách, u kterých lze předpokládat snahu o jejich probourání a nevyžádaný vstup do objektu.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou standardně instalovány s ústřednou vybavenou ovládací klávesnicí, jež monitoruje veškerou aktivitu detektorů. Jejím prostřednictvím se uživatel nejen seznamuje s aktuálním stavem systému, ale také celý systém ovládá, zadává kódy pro aktivaci nebo deaktivaci systému apod. Akustické zvýraznění vyvolaného poplachu pak zajišťuje instalace řady sirén instalovaných pro pokrytí celého prostoru uvnitř nebo vně objektu.

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsme schopni navrhnout a instalovat v klasickém, ale i bezdrátovém provedení, popřípadě je vhodně zkombinovat.

Výhody

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) představují vysoce efektivní, ale také ekonomicky výhodné řešení ochrany majetku. Naše společnost nabízí dlouholetou zkušenost s realizací projektů, kterou je schopna přetavit v kreativní přístup a navrhnout elektronické zabezpečovací systémy (EZS) přímo na míru jednotlivým požadavkům ze strany zákazníka, a to v závislosti na velikosti objektu a stupni zabezpečení. Navrhujeme a instalujeme elektronické zabezpečovací systémy (EZS), jejichž spolehlivost jsme ověřili v mnoha aplikacích. Z nejvýznamnějších instalací se jedná zejména o systémy Galaxy, Dominus Millenium, Digiplex, ale i řadu dalších.