facility management

Facility management se v posledních letech úspěšně etabloval i v České republice (od roku 2007 jej dokonce upravuje speciální evropská norma ČSN EN 15 221-1) a je stále častěji využíván i ze strany našich zákazníků. Naše společnost zajišťuje jednu z nejzásadnějších a nejdůležitějších částí facility managementu, technologie budov. Ke správě, údržbě, servisu a provozu technologie budov přistupujeme individuálně s ohledem na systémové řešení a vazbu na ostatní části facility managementu. Zaměřujeme se zejména na níže uvedené typy poskytovaných služeb.

Provoz technologických velínů (dispečinků) zajišťujeme v případech náročných řešení technologie budov či nutnosti stálého dohledu nad probíhajícími procesy jednotlivých systémů, to vše samozřejmě se zřetelem na daná specifika objektu, instalované technologie, nejoptimálnější a nejekonomičtější provoz a v neposlední řadě i na přání a požadavky zákazníka. Rozsahem menší projekty nicméně často nevyžadují stálý dohled dispečerů, ale zcela postačující je jejich pravidelná kontrola a servis. Proto nabízíme poskytování služeb správce technologie budov, který odpovídá za jejich bezproblémový chod a pravidelnou údržbu. V těchto zakázkách se zaměřujeme zejména na zajišťování pravidelných revizí, kontrol, zkoušek a profylaktických kontrol každé technologie zvlášť.

Při provozu technologie budov disponujeme na území České republiky a Slovenska pracovníky s vysokou odborností a není pro nás problémem spravovat i velmi rozsáhlé centrální kontrolní a řídící systémy (včetně tzv. řízení inteligentní budovy), zajišťovat bezchybné fungování měření a regulace (MaR) či energetický management objektů (včetně funkce energetika). Samozřejmostí je provoz vzduchotechnik, chlazení, topení, klimatizace i mechanických zařízení typu výtahů, automatických dveří, vratových a vstupních systémů. Naše dlouholeté know-how v oboru využíváme i pro zajištění odpadového a vodního hospodářství nebo v poslední době velice oblíbené služby zřízení helpdesku přímo na míru zákazníkovi. Jsme tedy připraveni i na ty nejnáročnější požadavky na provoz technologie budov.

Ve všech případech dbáme na to, aby naše projekty splňovaly veškeré platné české zákonné normy i legislativu Evropské unie. Facility management, zejména jeho významná část – technologie budov – je velice účinným nástrojem v případě, že se podaří maximální množství instalovaných technologií v objektu integrovat do jednoho řídícího systému. Pak je možné nastavit veškeré vazby tak, aby nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivňování systémů mezi sebou a jejich duplicitnímu fungování, čímž je možné dosáhnout velmi výrazných úspor nákladů na provoz objektů. Úspory nákladů, zejména snižování energetické náročnosti budov, jsou tak tím zcela nejpodstatnějším efektem naší činnosti v objektech, ve kterých poskytujeme službu řízení technologie budov.

Ocení každý

Provoz technologie budov jako službu ocení každý zákazník, bez ohledu na to, zda-li jsou takto spravována průmyslová, administrativní, sportovní, zdravotnická, obchodní či vzdělávací centra nebo svým rozsahem méně rozsáhlé objekty typu rodinných domů či bytových prostor.