uhrenanlagen

Systém jednotného času a evakuační rozhlas patří mezi nejužitečnější nástroje pro efektivní správu objektů. Jednotný čas je využíván při jejich řádném provozu, evakuační rozhlas navíc i při stavu ohrožení a potřebě rychlého vyklizení. S projektováním, instalací, provozem a servisem obou výše zmíněných technologií má naše společnost dlouholetou zkušenost.

Jako jednotný čas je označován systém sloužící ke sjednocení a zobrazení času na soustavě tzv. podružných hodin. Jednotný čas se využívá v rozmanitých typech objektů: ve školách, administrativních budovách, bankovních ústavech, vlakových či autobusových nádražích, průmyslových objektech, zdravotnických zařízeních, ve vnitřních i venkovních prostorech menších či větších firem. V rámci škol nebo průmyslových objektů je oceňována možnost nastavit pro jednotný čas funkci spínání např. zvonku, jehož akustické vlastnosti je poté možné naprogramovat přesně na míru zákazníka. Stejnou filozofií se řídíme i při výběru vhodných typů podružných hodin. Vybíráme ty nejkvalitnější a bezproblémovým provozem prověřené produkty se zvláštním zřetelem na design, jak v analogové, tak digitální verzi. Důležitým prvkem je pro nás rovněž množství zobrazovaných údajů, kromě času také možnost zobrazení data, teploty, vlhkosti vzduchu atd. To vše proto, aby jednotný čas plnil i ty nejnáročnější požadavky klienta.

Rozhodne-li se náš zákazník pro jednotný čas, je soustava podružných hodin v objektu řízena hlavními hodinami využívajícími tzv. DCF signálu z vysílače u Frankfurtu nad Mohanem (stanice DCF77). Z něj přijímaný radiový signál zajišťuje v každém okamžiku napojení na světový čas, automatickou změnu času (letní a zimní čas) a množství dalších funkcí, jež hlavní hodiny předávají pomocí kabeláže všem podružným hodinám v soustavě.

Evakuační rozhlas a ozvučení v sobě skrývá daleko více využití, než by se mohlo na první pohled zdát. Evakuační rozhlas, respektive jeho provoz, je upravován speciální normou ČSN EN 60849, která jasně definuje jeho názvosloví a požadované technické parametry. Evakuační rozhlas se samozřejmě používá v těch případech, kdy je nutné informovat osoby přítomné na určeném prostoru o hrozícím nebezpečí (požáru, chemické havárie, teroristického útoku, apod.). Proto naše společnost doporučuje svým zákazníkům propojit evakuační rozhlas se systémy požární a zabezpečovací signalizace.

Není-li v objektu dle ČSN EN 60849 vyžadován certifikovaný systém EVAC, je vhodné použít systém standardního ozvučení vnitřních i venkovních prostor i mimo stavy jakéhokoliv ohrožení. V tomto ohledu se otevírá celá škála možností, jak ozvučení objektu využít: standardní provozní hlášení, vysílání hudební či reklamní produkce atd.. A to například ve školách, nádražích, letištích, nákupních centrech, sportovních halách, administrativních budovách, ale i v rozsáhlých venkovních průmyslových areálech. V závislosti na velikosti a určení objektu pak naše společnost nabízí poradenské služby pro zvolení nejvhodnější skladby soustavy pro evakuační rozhlas či ozvučení, tzn. počtu mikrofonů, technických parametrů řídící ústředny a zesilovačů, rozmístění reproduktorů apod. To vše tak, aby byla zajištěna dostatečná srozumitelnost, čistota zvuku vysílaného signálu, odpovídající hlasitost a plné pokrytí daného objektu.

Pro evakuační rozhlas a ozvučení objektů vybíráme z produktů s vynikajícími technickými parametry, velkou odolností, dlouhou životností, spolehlivostí, jednoduchou obsluhou a servisem. Instalujeme zejména systémy DYNACORD, BOSCH, HONEYWELL, DEXON a další, v závislosti na požadavcích klienta.